ریزش سنگ 

سنگ ها بر اثر عوامل طبیعی ریزش میکنند.

این عوامل بسیار زیاد هستند و شما میتوانید با یک بار هزینه محکم سازی سنگ ها را به طور عمری انجام دهید.

تنها راه کار مقاوم سازی پیچ و رولپلاک کردن تمام سنگ ها میباشد.

عوامل ریزش سنگ نما

      
 • باران 
 •     
 • باد
 •     
 • زلزله
 •     
 • نشست ساختمان
 •     
 • رانش زمین
 •     
 • نبودن سیمان مناسب پشت سنگ

برای جلوگیری از ورود اب باید بندکشی های مناسب را روی سنگ انجام دهید تا اب نفوذ نکند.

باد نیز با ورود به محفظه های سنگ انرا دچار ریزش میکند.

زمانی که زلزله به وجود می اید طبیعی است که سنگ ها تکان میخورند و سنگ ریزش میکند.

ساختمان ها نشست میکند و سانتی متری جابه جا میشود.

در اخر که مهم ترین دلیل سیمان میباشد که اگر خوب زده نشود حتما در روزهای اول ساخت ساختمان از روی نما جدا میشود.

ریزش سنگ نما بر روی عابر پیاده- برای دیدن داخل لینک ابی زیر بشوید

لینک سایت   پیچ و رولپلاک سنگ نما

 

قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان اسیا راپل

برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما اولین چیزی که به ذهن شما می افتد داربست است.

اما شما این ذهنیت را کنار بگذارید و دیگر با داربست خداحافظی کنید.

طناب راه جدیدی برای رسیدن به این مهم است.

با استفاده از طناب دیگر پول داربست را نمیدهید.

با استفاده از طناب دیگر وقت خود را صرف کارهای بیهوده نمیکنید.

ایمن بودن طناب نیز یکی از فاکتورهای خوب این روش به حساب می اید.

حال در اخر قیمت این نوع روش خیلی خوب و به صرفه میباشد.

طریقه کار کردن ما روی طناب

ما برای پیچ و رولپلاک سنگ نما ساختمان شما بازدید میکنیم و با توافق کردن از نظر مالی با عقد قرارداد و زدن تاریخ خدمات سما را انجام میدهیم.

طناب و لوازم مورد نظر را به بالای نما میبریم.

با بستن طناب به جاهای محکم میتوانیم به راحتی خدمات را انجام دهیم.