ساسی مانکن www.kamyabtareen.mihanblog.com

 اخیرا کاربران اینترنت و دارندگان تلفن همراه پیام هایی را مبنی بر مرگ مادر ساسی مانکن دریافت میکنند.دراین پیام ها آمده است: دکتر فرشته گودرزی مادر جوان پرشور ایرانی آقای ساسی مانکن (ساسان یافته) پس از 23روز بیهوشی جان خود را ازدست داده است.

ارسال کنندگان این پیام آورده اند:  58 روز پیش دکتر فرشته گودرزی هنگام مداوای مجروحین اختشاشات خیابانی اخیر درمطب خود مورد هجوم برخی لباس شخصی ها که درمیان آنها چهره های خارجی نیز دیده میشدند قرار گرفته و مجروح میشود.
او پس ازانتقال به بیمارستان 23روز پیش به کما میرود وتاکنون بیهوش تحت مداوای تیم پزشکی قرار داشت.
در ادامه این خبر آمده است : دکتر گودرزی پس ازگذشت 23روز از بیهوشی امروز درگذشت.

درپایان این پیام از حامیان موج سبز خواسته شده که برای تسلیت به این رپ خوان زیرزمینی درکنار وی حضور یابند!
دراین پیام هیچ اشاره ای به محل مطب فرد معرفی شده، محل بستری شدن, نحوه شناسایی ضاربین بعنوان خارجی و....اشاره ای نشده است