فیلم بسیار جالب و جذاب 8mile که زندگی نامه ی eminem خواننده ی معروف hip hop می باشد.

قیمت :۲۴00 تومان                                تعداد:1 DVD

برای سریعتر انجام گیری ارسال به شماره :
۰۹۳۶۵۸۵۶۴۲۲ تماس بگیرید.
برای اطاعات بیشتر با نظرات با ما باشید.
مبلغ مورد نظر را به شماره حساب واریز نمایید و از ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعدمحصول را دریافت کنید.