فیلم بسیار جالب و جذاب پولدارشو یا بمیر که زندگی نامه ی 50 centخواننده ی معروف hip hop است.

قیمت:۲۰۰۰                                 تعداد:۲سی دی

برای سریعتر انجام گیری ارسال به شماره :
۰۹۳۶۵۸۵۶۴۲۲ تماس بگیرید.
برای اطاعات بیشتر با نظرات با ما باشید.
مبلغ مورد نظر را به شماره حساب واریز نمایید و از ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعدمحصول را دریافت کنید.